پریزاد برکه نور

در زد کسی انگار که مهمان داریم در سفره گرسنگی فراوان داریم امروز پدر ابر زیادی آورد مانند همیشه شام باران داریم//جلیل صفربیگیبــاز باران تــــرانه می خــــواند، بر درختــــان انار می خندد

كــوچه در لحظـــه های  بارانی،باز  دیــــــوانه وار می خندد

سمفـونی ساز می كند باران ، پشت چشمان خیس پنــجره ها
 

باغچــــه بغض در گلــــو انگار،به امیــــد بهــــــار می خندد

باز باران و باز خاطـــره ها ، یاد آن عشــق پاك و بـــــارانی

عكس تو توی قاب كهنه هنوز ، ساده و غصـه دار می خندد

می دوم؛ زنـگ می زند تلفـــن،شاید این بار پشت خـط باشی

بوق ممتـــــد  گــــوشی ام انگار، بـــه من و انتظار می خندد

**

زنگِ در توی خانه می پیچـد ؛ این توئی بین چارچوبه در؟

شبِ حیــران نشسته با من و تو، شاد و بی اختیـــار میخندد

دست هــــــایم میان دستــانت ، چشم هایت نجیـــب و بارانی

گم شـدم در میــــان آغوشـــت ، عشق هم با وقـار می خندد

http://bestcards.ru/images/depress/depress27.jpg

نوشته شده در یکشنبه 22 آذر 1388 ساعت 01:30 ق.ظ توسط پریزاد   نظرات |


Design By : Pichak