پریزاد برکه نور

در زد کسی انگار که مهمان داریم در سفره گرسنگی فراوان داریم امروز پدر ابر زیادی آورد مانند همیشه شام باران داریم//جلیل صفربیگی

آخرین شعر

شـــده وقـــت اذان و با منــــــاجـــــات قنـــــــــــاری ها

بـــرایت پـهـــن كـــــردم جــانـمـــــاز اطلســـی هــــا را

مگـــر امـشب هـــــوای كــــوچـــه رنگ حـــــادثه دارد

كــــه ابــــری یائـسه در آسمـــان هـی مـی زند درجــا؟

غـــــزل های تـــــرَم با چشم هــــایت حــــرف هـا دارد

از این بی مهری ات با من، از آن روزی كه رفتـی با ...

غـــرور ســـركش مـاده پلنــــگی زخـــــم بــــر دل را

ببین در بیقــــــراری های تلـــــخ ایـن زن تنــــــــــها

نیـــــا! دیگر نیـــــا! این آخـــــرین شعــــرم بـرای تو

نمی خــــواهم تو را دیگــــر" خـــداحافظ همین حالا "نوشته شده در یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 ساعت 12:00 ق.ظ توسط پریزاد   نظرات |


Design By : Pichak