پریزاد برکه نور

در زد کسی انگار که مهمان داریم در سفره گرسنگی فراوان داریم امروز پدر ابر زیادی آورد مانند همیشه شام باران داریم//جلیل صفربیگی

قبل ازغزل

جایی خواندم " فرشتگانی كه به زمین نزدیك اند دیده نمی شوند"

و اما غزل...

من آن فرشتــــه ی نزدیكی ام كـه دیده نشد

صـــدای هق هق تنهــــایی اش شنیــده نشد

در اوج خواستن و شـــور عاشقی هـــرگز

حـــریر عصمــت رویایی اش دریـده نشد

انار قـــرمز بر شـــاخــه ای بلنــد ام كــه

به دست هیچ كسی از درخت چیـــده نشد

چهار فصــل دلم عاشق است و مست اما

نسیـم وســوسه بر این حــــرم وزیده نشد

من از تبــارسراینــده ای ســخن سنـج ام

كه پیش هیچ كسی قامت اش خمیــده نشد

عقــاب قلـــه نشین ام كــه در دیــار شمـا

كسی كــه درخور من باشــد آفـــریده نشد

http://media.farsnews.net/Media/8608/ImageReports/8608050663/11_8608050663_L600.jpgنوشته شده در یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 ساعت 01:00 ق.ظ توسط پریزاد   نظرات |


Design By : Pichak