پریزاد برکه نور

در زد کسی انگار که مهمان داریم در سفره گرسنگی فراوان داریم امروز پدر ابر زیادی آورد مانند همیشه شام باران داریم//جلیل صفربیگی

امروز صنوبر صبر یك ساله شد

این یك سال با تمام بدی ها و خوبی هایش گذشت

در این دنیای مجازی با عزیزانی آشنا شدم كه از هر واقعیتی واقعی تر بودند

خیلی دوست داشتم از ایشان نام ببرم اما می ترسم نامی از قلم بیفتد و شرمنده شوم

اما خدا می داند و خودتان هم می دانید كه چقدر دوست تان دارم

حرف برای گفتن بسیار دارم اما همه را می گذارم برای روزی كه...

فقط اشاره می كنم به چند مطلب ارزنده ای كه در این یك سال آموختم

1 – بعد از این مراقب باشم ؛ چرا كه لطف مكرر ، حق مسلم تعبیر می شود.

2 – ظرفیت اكثر آدم ها برخلاف ادعاهای شان بسیار اندك است.

3 – باید به هر كس به اندازه ظرفیت اش اعتماد كرد .

پ . ن 1 - سفری دراز در پیش دارم یقینن در هر فرصتی ولو اندك به دیدارتان خواهم آمد

پ . ن 2 - روز 19 خرداد 88 با چند سپید به دیدارتان آمده بودم دوباره

خواندن شان خالی از لطف نیست

1

می خواستم ستاره بچینم

دستم نمی رسید

با دستان ات

به آسمان رفتم

عجب ارتفاعی دارد عشق!

2

كاش گل های مصنوعی

از تشنگی دشت های شقایق

خبر داشتند

  3      

در میهمانی نگاه ات

یك حبه بوسه ام

قهوه چشمان ات را آنقدر شیرین كرد

كه به سرفه افتادم

4

از سقف خاطرات ام

یاد تو چكه می كند

وای اگر بند بیایی

5

بهار

با مهربانی به تسلای دل ام آمد

وقت رفتن

خزان زده بود

 

http://old.ostan-ag.gov.ir/newsite/DesktopModules/Articles/MakeThumbnail.aspx?Image=/newsite/Portals/0/futhbydrth.jpg&w=400


نوشته شده در چهارشنبه 19 خرداد 1389 ساعت 09:10 ق.ظ توسط پریزاد   نظرات |


Design By : Pichak