پریزاد برکه نور

در زد کسی انگار که مهمان داریم در سفره گرسنگی فراوان داریم امروز پدر ابر زیادی آورد مانند همیشه شام باران داریم//جلیل صفربیگی

بیدارم از گرمای تب ، شب هــای پر خمیـــــازه را

انگار شب قـــد می كشد ؛ فـــردا نمی آید چــــرا ؟

در امتـــداد پنـــجره ، مهتـــاب هم دیــــــــوار شد

كوچــه شبیه شب شــده؛ در سایه ای نا آشــــــنا

هرگـــــــز نشد باور كنی ؛ یك لحظه احساس مرا

من عاشق ات بودم ولی ، ماندی تو در تردید ها

باران نمی باری چــرا؟ سیلاب می خواهد دل ام 

بایـــد بــباری بر تن ام ، آرامشی بی انـــــــــتها

با اینكه هر شعرم تو را می خــواند اما زیـر لب

گفتــم برو ! اینجـا نمان ! دیگر نمی خواهم ترا

اسیلاب


نوشته شده در یکشنبه 24 آبان 1388 ساعت 08:06 ب.ظ توسط پریزاد   نظرات |


در امتداد لحــــــظه‌ها، تنهــــــــا ترین بودم

با خنده‌های سرد عكس‌ات،هم نشــــین بودم

از چشم تو افتـــــــــــاده‌ام، یادت نمــــی آید
روزی برای گام‌هــــــــای تو زمـــــین بودم

اســــــــــم تو آغاز تمام شعـــــــــرهایم بود
امــــا برای تو همیـــــــشه آخــــــرین بودم

«من می روم!»این آخرین حرف تو بود و من
عمری هراســـــــان كلام واپســــــین بودم

باران به روی نــاودان دف می زد و من باز

در امتـــداد لحظه هــــا، تنـــــها ترین بودم
نوشته شده در یکشنبه 17 آبان 1388 ساعت 09:52 ب.ظ توسط پریزاد   نظرات |

پشت این ثانیــــه ها ، نفس ام می گیـــرد

                                                          از شب شهر شـما ، نفس ام می گیرد

تب خورشید كجاست؟آسمان یخ زده است

                                                         از هجـــوم ســـرما ، نفس ام می گیرد

گــام ها پر تردید ، كوچــه ها شب زده اند

                                                        از ســــكوت این جا ، نفس ام می گیرد

اوج هامان كــوتاه ، بال پــرواز كجـــاست؟

                                                       از خودم هم به خدا ، نفس ام می گیرد

عطر یاس و گل سرخ ، رفته از خاطــره ها

                                                       از نفس هــم حالا ، نفــس ام می گیرد

گــل مصنوعی مــاند ، باغ هــا كوچیــدند

                                                       آی دنیــا ! دنیــا ! نفــــس ام می گیرد

دیگر از معجزه ی شاعری حرفی نیست

                                                       از غــزل هــم حتا ، نفس ام می گیر
د

نوشته شده در یکشنبه 10 آبان 1388 ساعت 02:19 ق.ظ توسط پریزاد   نظرات |


Design By : Pichak