پریزاد برکه نور

در زد کسی انگار که مهمان داریم در سفره گرسنگی فراوان داریم امروز پدر ابر زیادی آورد مانند همیشه شام باران داریم//جلیل صفربیگی

قبل ازغزل

جایی خواندم " فرشتگانی كه به زمین نزدیك اند دیده نمی شوند"

و اما غزل...

من آن فرشتــــه ی نزدیكی ام كـه دیده نشد

صـــدای هق هق تنهــــایی اش شنیــده نشد

در اوج خواستن و شـــور عاشقی هـــرگز

حـــریر عصمــت رویایی اش دریـده نشد

انار قـــرمز بر شـــاخــه ای بلنــد ام كــه

به دست هیچ كسی از درخت چیـــده نشد

چهار فصــل دلم عاشق است و مست اما

نسیـم وســوسه بر این حــــرم وزیده نشد

من از تبــارسراینــده ای ســخن سنـج ام

كه پیش هیچ كسی قامت اش خمیــده نشد

عقــاب قلـــه نشین ام كــه در دیــار شمـا

كسی كــه درخور من باشــد آفـــریده نشد

http://media.farsnews.net/Media/8608/ImageReports/8608050663/11_8608050663_L600.jpgنوشته شده در یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 ساعت 01:00 ق.ظ توسط پریزاد   نظرات |

آخرین شعر

شـــده وقـــت اذان و با منــــــاجـــــات قنـــــــــــاری ها

بـــرایت پـهـــن كـــــردم جــانـمـــــاز اطلســـی هــــا را

مگـــر امـشب هـــــوای كــــوچـــه رنگ حـــــادثه دارد

كــــه ابــــری یائـسه در آسمـــان هـی مـی زند درجــا؟

غـــــزل های تـــــرَم با چشم هــــایت حــــرف هـا دارد

از این بی مهری ات با من، از آن روزی كه رفتـی با ...

غـــرور ســـركش مـاده پلنــــگی زخـــــم بــــر دل را

ببین در بیقــــــراری های تلـــــخ ایـن زن تنــــــــــها

نیـــــا! دیگر نیـــــا! این آخـــــرین شعــــرم بـرای تو

نمی خــــواهم تو را دیگــــر" خـــداحافظ همین حالا "نوشته شده در یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 ساعت 12:00 ق.ظ توسط پریزاد   نظرات |

هفته معلم مبارك

تقدیم به معلمان، دبیران، استادان و همه فرهیختگانی که بار مسئولیت آموزش نسل ها را بر عهده داشته و دارند. اندیشمندانی که رایحه علم می ‌پراکنند و دست های مهربان شان سرشار از جوانه هاست و تقدیم ویژه به استاد هنوز و همیشه ام دكتر كاظم دزفولیان راد عضو هیئت علمی دانشكده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی.

 

پیام آور سپیده و نور

 

كــــــدام واژه تـــــــوان ســــــرودنت دارد           تو را كـــه سبز تر از قامت بهــارانی

كـــدام آینــه تصـــــویر صــادقــانه تـوست          تویی كه پاك تر از دانــه های بارانی

 

كلام ناب تو ســرشـــار عطــر عاطفــه ها          سرود سبز رهایی ست بر لبت جاری

صـــدای گــرم تو لبــریز آیـــه های امیــد          هـــزار پنجره در باغ سینه ات داری

 

به چلچراغ نگاهت هـــزار خورشید است          سروش مهر و وفا، روح روشن آبی

نگـــاه پاك تـــو اشــراقی از كــــــلام خدا          چه گویمت همه نوری شكوه مهتابی

 

تو روح سبز حیاتی، تو نبض عاطفه ای          تو یك بهـــار گل و لاله ای گلستــانی

كــــــــدام واژه تــــــوان ســــرودنت دارد         تو را كه سبــزترین آیه های ایمـــانی

 

تو صاف و پاك و زلالی بلور و آینه ای          از آسمـــان نگـــاهت بهـــــار می بارد

تو را كه گــــرم ترین آفتـــاب معـــرفتی          خـــدای در همه حـــال از بلا نگه دارد

http://mahaya.persiangig.com/image/blog/DSC00010.jpg


نوشته شده در یکشنبه 12 اردیبهشت 1389 ساعت 01:48 ق.ظ توسط پریزاد   نظرات |


Design By : Pichak